Liceul Tehnologic

”Nicolae Oncescu”

IANCA

Image
Image
Our mission

Procedură privind selecția participanților la mobilități ăn cadrul programului ERASMUS+

Our mission

Metodologie înscriere copii în învățământul primar

Our mission

Criterii specifice de departajare pentru anul școlar 2022-2023

Our mission

Extras din metodologia de înscriere din învăţământul primar, conform OME nr.3445/17.03.2022 – modalitatea în care se calculează numărul de locuri libere

PLATFORMA NAȚIONALĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19, înființat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020, are rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva COVID-19, pe următoarele tipuri de responsabilități:

  • informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg;
  • comunicare în situații de criză;
  • organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;
  • asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;
  • identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;
  • elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.
   https://vaccinare-covid.gov.ro/

Organizarea și desfășurarea activității în instituțiile de învățământ

Our mission

Ordinul 4266/840/2020 din 18.05.2020

Ordin pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
Our mission

Ordin nr. 3.235/4.02.2021

al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
Our mission

ORDINUL nr. 5447/31.08.2020

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
Our mission

Ordin nr. 3.243/5.02.2021

privind structura anului şcolar 2021 - 2022 
Our mission

Metodologie-Cadru

privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Our mission

Ordin nr. 3.237/5.02.2021

privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021
Our mission
Plan național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar
Plan județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar
Plan local de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar

Proceduri privind desfășurarea activității în Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” Ianca

Our mission

PROCEDURĂ

pentru stabilirea scenariului de organizare și desfățurare a cursurilor și a măsurilor de protecție în timpul anului școlar 2020 - 2021, în contextul epidemiologic al infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform ordinului comun 5487/1494/2020
Our mission

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind accesul în unitatea de învățământ
Tutorial activare cont Google Workspace

Creare și activare cont Google Workspace for Education

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa.

Regele Ferdinand I

©2023 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.