Anunțuri

Image

Planificarea ședințelor cu părinții pe grupe/clase, an școlar 2023-2024 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022

 

Calendar mobilitate 2020 - 2021

Comunicat MEC - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, a fost aprobată prin ordin de ministru

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19, au fost operate următoarele modificări în metodologia de mobilitate a personalului didactic:

  • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
  • O altă modificare constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
  • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
  • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).

  • Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.

Calendarul complet al Mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020, CONFORM OMEC 5259/12.11.2019, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

 

Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce.

Aristotel

©2023 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.