FUNCȚII ȘI SALARII CONFORM LEGII NR. 153 / 2017

Conform Art. 33 din Legea nr. 153 / 2017, toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3), vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Listele le puteți consulta aici:
Our mission

30.09.2017

Our vision

31.03.2018

Our mission

30.09.2018

Our vision

01.01.2019

Our mission

30.09.2019

Our vision

31.03.2021

Our vision

01.09.2021

Our vision

31.03.2022

Our vision

01.09.2022

Our vision

31.03.2023

Our vision

01.09.2023

EXTRAS DIN LEGEA NR. 176 DIN 2010, ACTUALIZATĂ, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 Conform art. 6 alin. 1, litera e, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire ... Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
Our mission

Cazacu Mirela

Declarație de avere
Our mission

Cazacu Mirela

Declarație de avere
Our vision

Cazacu Mirela

Declarație de interese
Our vision

Cazacu Mirela

Declarație de interese
©2023 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.