Documente / Regulamente

Execuția bugetară a Liceului Tehnologic "Nicolae Oncescu"

Plan managerial 2023-2024

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial

Regulamente

Our mission
Regulament de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic ”Nicolae Oncescu”
Our vision
Regulament intern al Liceului Tehnologic ”Nicolae Oncescu”
Our mission
Cod de etică
Our vision
ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Our mission
Ordinul nr. 4249/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016
Our vision
Ordin pentru aprobarea Statutului elevului
Our mission
ORDIN nr. 4.435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani
Our vision

Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial 2022-2023

Obiectivul programului îl constituie implementarea standardelor de control intern  managerial la nivelul instituției 
Our mission

PAS - Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu" 2022-2026

 Planul de acțiune al școlii constituie un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională pentru învățământul profesional și tehnic al Liceului Tehnologic ”Nicolae Oncescu” Ianca în perspectiva anului 2026, care este utilizat pentru stabilirea nevoilor de calificare profesională.
   În contextul economiei actuale, în vederea inserției profesionale a absolvenților noștri pe piața muncii, un rol hotărâtor revine folosirii eficiente a resurselor proprii (materiale și umane), precum și parteneriatul cu alte școli, cu agenții relevante și cu agenți economici
Our vision

PAS revizuit septembrie 2023 - Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu" 2022-2026

 Planul de acțiune al școlii constituie un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională pentru învățământul profesional și tehnic al Liceului Tehnologic ”Nicolae Oncescu” Ianca în perspectiva anului 2026, care este utilizat pentru stabilirea nevoilor de calificare profesională.
   În contextul economiei actuale, în vederea inserției profesionale a absolvenților noștri pe piața muncii, un rol hotărâtor revine folosirii eficiente a resurselor proprii (materiale și umane), precum și parteneriatul cu alte școli, cu agenții relevante și cu agenți economici

Organigrama

Our mission
Organigrama an școlar 2022-2023
Our vision
Organiframa an școlar 2023-2024

Rapoarte anuale de evaluare internă a calității

Raport anual de evaluare internă a calității 2016-2017

Raport anual asupra calității educației - anul școlar 2021-2022

Raport anual de evaluare internă a calității 2017-2018

Raport anual de evaluare internă a calității - anul școlar 2021-2022

Raport anual de evaluare internă a calității 2018-2019

Raport anual asupra calității educației - anul școlar 2021-2022

Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021

Raport anual asupra calității educației - anul școlar 2022-2023

Raport anual de evaluare internă a calității - anul școlar 2022-2023

Legea are o anumita rigoare,
ea spune ce este și ce trebuie să fie.

                               Paul Everac
©2024 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.