Despre noi

Misiunea noastră

Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” este instituția în care elevii descoperă și își dezvoltă aptitudinile, în care este încurajată competiția și performanța și se formează gândirea critică a elevilor pentru a li se crea șanse reale de orientare în carieră și de ocupare a unei poziții adecvate pe piața forței de muncă.
Valori cheie: egalitarism, cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul faţă de profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

Image
Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” își propune remodelarea dinamică a capacităților educaționale, bazate pe identificarea și armonizarea diferitelor categorii de cerințe ale elevilor cu resursele școlii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieței muncii și la exigențele cerute de integrarea europeană.
Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit.

Ion Heliade Rădulescu
©2023 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.