Aspecte din activitatea practică

Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” este instituția în care elevii descoperă și își dezvoltă aptitudinile, în care este încurajată competiția și performanța și se formează gândirea critică a elevilor pentru a li se crea șanse reale de orientare în carieră și de ocupare a unei poziții adecvate pe piața forței de muncă.

Image
Image
Elevi ai claselor a IX-a C și a X-a B repartizați la agentul economic, calificarea mecanic agricol, care își desfășoară instruirea practică sub îndrumarea tutorelui de practică din unitatea respectivă. Aici își dezvoltă aptitudinile necesare exercitării meseriei pe care și-au ales-o.
Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia.

Alexandru Vlahuță
©2023 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.